پرشین لیدر، پل ارتباطی بین کسب و کارها و مردم…

پرشین لیدر از طریق وب سایت و نرم افزارهای موبایل کسب و کارها را به همشهریان معرفی می کند.

این مجموعه ، فعالیت خود را به صورت تخصصی از آبان ماه 1392 با هدف برقراری ارتباط مستقیم، بی واسطه و دوسویه بین مردم و کسب و کارها آغاز کرده است.

افتخارات پرشین لیدر

3

2

5

1