!منتظر شاهکار جدید باشید! نابغه خلق خواهیم کرد

بزودی پرشین لیدر کیش نیز فعال خواهد شد!